Imprint

Dette aftryk blev senest opdateret den 08-08-2022.

Ejeren af dette websted er:

Najell AB
Kyrkogatan 9b
22222 Lund
Sverige
E-mail: moc.llejan@pleh
Telefonnummer: +46 (0)46 276 91 90

1. Generel

1.1 I overensstemmelse med forordningen om online tvistbilæggelse i forbrugeranliggender (ODR-forordningen):

Vi vil gerne informere dig om forbrugernes mulighed for at indgive klager til Europa-Kommissionens online platform til bilæggelse af tvister, som findes på følgende URL: ec.europa.eu/odr

Vi er villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

2. Følgende oplysninger er obligatoriske i henhold til tysk lov.